Pramuat Gambar
Data Diri
Nama Jazilatul Rizkiyah, S.E. (P)
TTL Malang, 29 Desember 1985
Agama Islam
Tgl. Mulai Kerja 11 Januari 2007
Alamat Jalan Bareng Kartini 3F/263 Malang
Riwayat Pendidikan MI Attarraqqie Malang (1998)
MTsN 1 Malang (2001)
MAN 3 Malang (2004)
Sarjana Manajemen FE UM (2009)