Sutopo (L)

Data Diri
Nama Sutopo (L)
NIP 196306282007011001
Nomer Karpeg P.262025
Tempat/Tgl. Lahir Malang / 28 Juni 1963
Agama Islam
Pangkat & Golongan Pengatur Muda, II/a, TMT. 01-04-2015
Tgl. Menjadi PNS 1 Januari 2007
Alamat Jl. Mojosari RT. 02/RW. 01 Kepanjen, Malang; e-mail: sutopo@um.ac.id
Riwayat Pendidikan SD Malang (1979)
SMP Malang (1995)
SMA Malang (2007)