Pramuat Gambar
Data Diri
Nama Moch. Slamet (L)
NIP 196102021985031008
Nomer Karpeg D.199715
Tempat/Tgl. Lahir Malang/ 2 Februari 1961
Agama Islam
Pangkat & Golongan Pengatur, II/c, TMT. 01-04-2009
Tgl. Menjadi PNS 1 Maret 1985
Alamat Jalan Gilimanuk 12 No. 58 Malang; e-mail: moch.slamet@um.ac.id
Riwayat Pendidikan SDN 1 Tretes Malang (1974)
Kejar paket B Malang (1996)
UPRES SLTP Jawa Timur (1997)