Herry Setiyo Widodo (L)

Data Diri
Nama Herry Setiyo Widodo (L)
NIP 196307201990021001
Nomer Karpeg E.820784
Tempat/Tgl. Lahir Malang / 20 Juli 1963
Agama Islam
Pangkat & Golongan Penata Muda Tk. I, III/b TMT. 01-04-2015
Tgl. Menjadi PNS 1 Februari 1990
Alamat Jl. Klampok Kasri 2D/242E Malang
Riwayat Pendidikan SD Sang Timur Malang (1979)
SMPN III Malang (1982)
SMK Nasional Malang (1985)