Achmad Sugiono (L)

Data Diri
Nama Achmad Sugiono (L)
NIP 198301072009101002
Nomer Karpeg
Tempat/Tgl. Lahir Malang / 7 Januari 1983
Agama Islam
Pangkat & Golongan Penata Muda, II/a TMT.
Tgl. Menjadi PNS 1 Oktober 2009
Alamat Dusun mendit, Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Malang; HP 085 649 983 792; Flexy (0341) 7680706
Riwayat Pendidikan SDN Malang (1995)
SMPN Malang (1998)
SMK PGRI 3 Malang (2001)