Ruly Wiliandri, S E., M.M (P)

Data Diri
Nama Ruly Wiliandri, S E., M.M  (P)
NIP 198306172009122005
Karpeg -
Tempat / Tanggal Lahir Malang, 17 Juni 1983
Pangkat dan Golongan Penata Muda, III/b
Alamat Jl. Bendungan Darma No. 3 Malang
Jl. Mojokerto 3, Malang
E-mail ruly_wiliandri@yahoo.com
Riwayat Pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen, UM (2005)
Magister Manajemen, Unibraw Malang (2007)