Preaload Image
Personal data
Name Amin Syaifuddin (L)
TTL Malang, 22 April 1978
Religion Islam
Date. Start working January 1, 2006
Address Jl. Joyo Utomo 523 Merjosari, Lowokwaru Malang
Educational background MI Sunangiri Malang (1989)
MTs Sunan Giri Malang (1992)
Package C Malang Municipality (2008)