Ni’matul Istiqomah, S.Pd, M.Pd (P)

Data Diri
Nama Ni'matul Istiqomah, S.Pd, M.Pd (P)
Tempat / Tanggal Lahir Gresik, 3 Nopember 1988
Alamat Jalan Jombang 1 No.11 Malang; E-mail: niema_isti311@yahoo.co.id
Riwayat Pendidikan Sarjana Pendididkan Ekonomi UM (2010)
S2 Magister Pendidikan Ekonomi UM (2013)