Miranti Puspaningtyas, S.Pd., M.Akun. (P)

Data Diri
Nama Miranti Puspaningtyas, S.Pd., M.Akun. (P)
NIDN -
Tempat / Tanggal Lahir Malang, 24 Mei 1992
Alamat Jl. Pekalongan No. 2A, Malang
E-mail xxxx
Riwayat Pendidikan SDN Kebon Sari Kulon II Probolinggo (1999-2004)
SMPN 5 Probolinggo (2004-2007)
SMAN 1 Probolinggo (2007-2010)
S1 Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang (2010-2014)
S2 Akuntansi Universitas Negeri Malang (2014-2016)